Naziv projekta:
Povećanje konkurentnosti Arhitektonskog biroa Luka Petričević d.o.o. unapređenjem poslovnih
procesa nabavom IKT-a

Korisnik:
Arhitektonski biro Luka Petričević d.o.o., Šime Ljubića 21, 21000 Split

Poziv :
Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske
tehnologije (IKT)-2

Cilj (svrha) svrha projekta je povećanje konkurentnosti i tržišne pozicije tvrtke ABLP d.o.o.
unapređenjem, optimizacijom i integracijom poslovnih procesa kroz uvođenje suvremene
informacijsko komunikacijske tehnologije što doprinosi razvoju informacijskog društva u RH.
To će se ostvariti kroz nabavu suvremene i brze računalne opreme (hardvera), nabavu softvera za
projektiranje u BIM tehnologiji i softvera za vizualizaciju.


Rezultati projekta: Unapređenje i integracija poslovnih procesa proizvodnje, marketinga,
logistike, upravljanja ljudskim potencijalima i strateškim upravljanjem.


Ukupna vrijednost projekta: 163.194,15 kn
EU sufinanciranje projekta: 82.050,80 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 15.11.2019 do 15.11.2020


Kontakt osoba za više informacija: luka.petricevic@ablp.hr

Naziv, adresa, telefon i internetska stranica korisnika projekta:
ARHITEKTONSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ d.o.o., Šime Ljubića 21, 21000 Split, Hrvatska
Telefon + 385 91 595 3087, http://ablp.hr/
za više informacija o EU fondovima: www.razvoj.gov.hr i www.strukturnifondovi.hr.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Arhitektonskog biroa Luka Petričević d.o.o.